Köln, 5 Şubat 2018

"BOĞAZ'IN HASTA ADAMI", "ÇÖMEZ DEVLET", "GÜÇSÜZ ÜLKE" BENZETMELERİ VE GERÇEKLER…

A.K.P.nin CumhurBaşbakanı RTE (*), 2018'in ilk muhtarlar toplantısında,
yaptığı konuşmada, Afrin Harekâtı'nı iç politika malzemesi yapmak ve kendisinin ne babayiğit birisi olduğunu vurgulamak için şunları da söyledi:

"Karşınızda,
  ne Osmanlı'nın hasta adamı;
  ne Cumhuriyetin çömez devleti;
  ne de 1970'lerin ve 1990'ların güçsüz ülkesi var…
  Karşınızda,
  2023 hedeflerine kilitlenmiş;
  2053 ve 2071 vizyonuna inanmış,
  Cumhurbaşkanından muhtarlarına kadar bir millet var…"


Önce şu gerçeğin altını çizelim: Hiç bir devlet, hiç bir ülke ve hiç bir ulus kendiliğinden hasta olmaz…
Devletleri, ülkeleri ve ulusları hasta edenler, hasta ruhlu yöneticilerdir…

Şimdi kısa bir bilgi:
1.) Osmanlı'yı "Boğaz'ın hasta adamı" olarak niteleyen ilk isim, Rus Çarı
      I. Nikola'dır.

2.) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni "Çömez Devlet" olarak niteleyen
      A.K.P.nin Genel Başkanı RTE'dir. Bu gaflet ve dalalet dolu benzetme
      üzerinde somut örneklerle duracağız.
3.) "1970'lerin ve 1990'ların güçsüz ülkesi" sözü de RTE'ye aittir.
       Dikkat edilirse 1980'leri, yani Kenan Evren devrini zikretmiyor..!
       "Güçsüz ülke" benzetmesini de çürüten gerçekleri dile getireceğiz elbette…

Şimdi yukardaki benzetmeler üzerinde kısaca duralım:
1.) "Boğaz'ın hasta adamı" benzetmesini 1853'te Rus Çarı I. Nikola yapmıştır. Yani, Osmanlı ile Rusya arasında 1853'te çıkan ve 1856'ya kadar süren Kırım savaşının başlangıcında söylenmiştir bu söz… Çar I. Nikola bunu yaparken de, Osmanlı'nın içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve sosyal sorunları öne sürmüştür…
2.) RTE'nin kendisini bile Cumhurbaşkanı yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçültücü "çömez devlet" benzetmesi, bu devlete ihanet etmek demektir.
("Çömez", Osmanlı'da medrese denilen dînî okullarda, müderris adı verilen kimselerden ders alan ve onların hizmetini yapan öğrencilere denirdi.)

Bu, küçük düşürme amaçlı benzetme, öyle anlaşılıyor ki, BÜYÜK ATATÜRK'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesini ve saldırgan olmayan dış politikasını hedef almaktadır.

Bu benzetmeyi yapanlar, şu gerçekleri iyi öğrenmelidirler:

1920’li ve 1930’lu yıllarda İtalya’da faşizm, Almanya’da nazizm, Sovyetler Birliği’nde ise komünizm gibi totaliter rejimler güç ve yaşam alanı bularak, dünya barışına son verirken ve muhalefeti ezerken, Batılı, özellikle de Alman birçok bilim adamı, siyasetçi, müzisyen, sanatçı Hitler diktatoryasından kaçarak, ATATÜRK’ün TÜRKİYESİ’ne sığınmışlar, kurtuluş ve özgürlük bulmuşlardır.
O tarihlerde Amerika'yı da seçenler olmuştur. Ancak, Türkiye'yi seçenlerin niteliği, Amerika'yı seçenlerin ise niceliği önde gelmektedir.

[RTE'nin yönetiminde ise Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sığınan (Fetö'cülerin dışında) çeşitli mesleklerden Türkler var;KHK'larla işleri ellerinden alındığı için, çalışmak üzere Avrupa'nın yolunu tutan bilim adamları var…]
ATATÜRK TÜRKİYESİ'ni seçen bilim adamlarından Prof. Dr. Fritz Neumark ile Prof. Dr. Ernst Hirsch'in anılarını okuyanlar, BÜYÜK ATATÜRK'ün YÖNETTİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin ne BÜYÜK ve ne SAYGIN BİR DEVLET olduğunu iyi bilirler.

Prof. Dr. Fritz Neumark
anılarında diyor ki, Türk vatandaşlığına kabûl edildiğimi öğrenince, ilk sevincimi şöyle dile getirdim: "Ne mutlu Türküm diyene"…
(RTE döneminde ise, kimliğimiz, kişiliğimiz ve kültürümüz açısından özgüven ifadesi olan ATATÜRK'ün bu özdeyişi, görüldüğü yerde silindi.)
ATATÜRK'ün TÜRKİYESİ ("çömez devlet")  Milletler Cemiyeti’ne üye olmak için kendisi baş vurmamıştır. Kurucu üyeler 1932’de,Türkiye  Cumhuriyeti Devleti'ni, güttüğü barışçı siyaset ve komşu ülkeler üzerindeki son derece saygın nüfuzu ile karşılıklı saygı ve güvene dayanan siyaseti nedeniyle, üye olması için, geçerli kuralların ve temayüllerin aksine, merasimle davet etmişlerdir.
(Bilindiği üzere, RTE'nin yönetimindeki Türkiye'yi, AB tam üye yapmak istemiyor…)
Hatay'ın Türk topraklarına katılmasını, zekî ve etkin bir siyaset ve  dipolamasiyle, BÜYÜK ATATÜRK'ün "çömez devleti" gerçekleştirdi…

(Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu eksklav statüsündeki tek toprak parçası olan Süleyman Şah türbesini ve Süleyman Şah Saygı Karakolu'nu, IŞİD'ten korkarak, Halep iline bağlı Eşme köyünden tahliye edip, Türkiye'nin sınırına kadar getiren hükümet hangi hükümettir..?
Ege'deki 18 adacığın Yunanistan tarafından işgaline kayıtsız kalan kimdir?)


"Çömez Devlet"in kurucusu ve Cumhurbaşkanı için bakın UNESCO ne yaptı ve O'nu nasıl tanımladı:

UNESCO 1979'da, ATATÜRK'ün doğumunun 100. Yılı nedeniyle, 1981 yılının, tüm dünyada "ATATÜRK'Ü ANMA YILI" ilân edilmesi önerisini gündeme aldı ve Genel Kurul toplantısına katılan, aralarında Batılı ülke temsilcilerinin tümünün hazır bulunduğu, 156 ülke temsilcisinin oybirliği ile öneri alkışlarla kabûl edildi ve ATATÜRK'ün, kişiliği ile üstün özelliklerinin vurgulandığı, saygın bir tanımı yapılarak, ilân edildi:

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,
- uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişidir,
- olağanüstü bir devrimcidir,
- sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk liderdir,
- insan haklarına saygılıdır,
- dünya barışının öncüsüdür,
- insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir
  devlet adamıdır,
- Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur."


ATATÜRK'lü zamanlarda ve ATATÜRKÇÜ TÜRK DEVLET ADAMLARININ yönetimde olduğu zamanlarda,TÜRKİYE CUMHURİYETİ SON DERECE SAYGIN bir devletti.
Takdir edilir ki, devletleri güvenilir, ülkeleri değerli ve ulusları saygın yapanlar devletin kişilikli, güvenilir ve saygın yöneticilerdir...

ÖZGÜRLÜK ve BAĞIMSIZLIĞIN ABİDESİ ATATÜRK'ün kurduğu
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'ni, O'nun "YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ" siyasetine önem veren saygın devletini  "çömez devlet" olarak niteleyen bir kimsenin sözünün, sıfatı ne olursa olsun, insanlık katında, hiç bir değeri ve önemi yoktur…

3.) 1970'lerin ve 1990'ların güçsüz ülkesi, benzetmesine gelince:
1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'nı yapan Bülent ECEVİT, sözde değil özde bir ATATÜRKÇÜ devlet adamıydı.
ABD, Türkiye'de haşhaş ekimini, 12 Mart hükümetine yasaklatmıştı.
1973 Ekim seçimlerinden CHP birinci parti olarak çıkarak hükümeti kurunca, haşhaş ekimini yeniden başlatmış ve küplere binen ABD'ye şu mesajı vermiştir: "Bizim kendi topraklarımızda neyin ekilip, neyin ekilmeyeceğine kendimiz karar veririz."
Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye baskı yapmak isteyen ABD yöneticilerine "Gölge etmeyin başka ihsan istemem" diyen de Bülent ECEVİT'ti.

Ege Denizi'nin Kıta Sahanlığını gündeme getiren ve bu sahanlıkta Türkiye'nin petrol yatakları arama konusundaki hakkını savunan yine 1970'lerdeki ECEVİT hükümetiydi…

Sözde "müttefik" ABD, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan dolayı, Türkiye'ye silah ambargosu koyunca, 1975'te ABD üslerini kapatanlar, işte o "güçsüz devlet"in yöneticileriydi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduranlar yine "güçsüz devlet"'in yöneticileriydi ve Kıbrıs Türkünün efsane lideri, değerli devlet adamı Rauf DENKTAŞ'tı…

Tam da yeri gelmişken, gerekli adreslere şu soruları yöneltelim:
(ABD askerlerinin, Türkiye toprakları üzerinden Irak'a girerek, işgâl etmeleri için 1 Mart 2003 tezkeresine TBMM'de evet oyu verenler kimlerdi..?

4 temmuz 2003'te
, ABD askerleri, Türk Özel Kuvvetlerinin Irak'ın Süleymaniye kentindeki karargâhını basarak, 11 Türk askerinin (3 subay ve 8 astsubay) başına çuval geçirerek, gözaltına aldığında, ABD'ye nota verilmesini isteyen muhalefete "ne notası, müzik notası mı" diyen güçlü(!) Başbakan kimdi..?

ABD askerlerinin Irak işgâlinde başarıları için dua eden Başbakan kimdi..?

ABD, bugün de, terör örgütü YPG'ye binlerce TIR silah sevketmekte, Türkiye'ye karşı açıkça düşmanca tavır almaktadır. Peki, bu durumda İncirlik ve Kürecik üslerini ABD ordusu mensuplarına ve savaş uçaklarına kapatmayan kimdir..?)

1997'de, Lüksemburg'ta yapılan AB zirvesine çağrılmayınca, AB ile ilişkileri kesenler,  güçlü, kişilikli ve onurlu devlet adamlarıydı.
AB'nin en yetkili iki isminin (Javier Solana ve Günter Verheugen) Ankara'ya gelerek,  Başbakan ECEVİT'e, AB'ye tam üyelik için müzakerelere başlanması kararını sunduklarını, hafıza kaybına uğramayanlar çok iyi anımsarlar…

Bölücü terör örgütünün elebaşının Suriye'den sürülmesini sağlayan hükümet ECEVİT'in Başbakanlığındaki Türk Hükümetiydi.
15 Şubat 1999'da, bu terörist başını Güney Afrika'da yakalayarak Türkiye'ye getiren yine ECEVİT hükümetiydi…

Peki, bölücü terör örgütü üyelerini Habur'da yığınlara davul-zurnayla karşılattıran ve hatta o teröristlerin ayağına yargıçlar göndererek, çadır mahkemeler kurduran kimdi?
Ne pahasına olursa olsun "Açılım" siyaseti adı altında, PKK ve elebaşına yeniden güç kazandıran kimdi..? Hangi iktidardı..?

PKK'nın elebaşı ile teröristler arasında mektup teatisini başlatarak ve devleti kurye gibi kulanarak, PKK terör örgütüne önem veren ve de eli kanlı elebaşına "yol haritası" hazırlatanlar kimlerdi..?

Oslo'da gizlice PKK teröristleriyle müzakere başlatan ve Dolmabahçe'de bu müzakere sürecini sürdüren kimlerdi..?
Bu gizli Oslo buluşmasını önce inkâr edip sonra da ikrar eden kimdi?

"Tek parti zamanında Kürtlere karşı red, inkâr ve asimile siyaseti güdüldü" diyerek, Kürt kökenli yurttaşlarımızı; "CHP, Dersim köylerini, vergi vermedikleri gerekçesiyle bombaladı" diyerek Tuncelili yurttaşlarımızı ve "Bizim referansımız İslam" diyerek de şeriat yanlılarını lâik devlete karşı kışkırtan kimdi..?

Tüm bunları yapmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sanık sandalyasına oturtmak demektir. Böyle devlet yöneticilerini hangi kategoride değerlendirmek gerekir..?

Türk Halkını her açıdan kamplaştıran, "kindar kuşaklar yetiştireceğiz" diyen ve "Cumhurbaşkanı" sıfatıyla bile "onların gençleri - bizim gençlerimiz" gibi ayrıştırıcı ve birbirine düşman edici söylemlerin ve eylemlerin sahipleri, millî birlik ve beraberliğin tam aksini icra edenler, hangi oy oranıyla seçilmiş olursa olsunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cuhurbaşkanı olamamışlardır; TÜRKİYE'yi yönetecek olgunluğa ve demokrasi kültürüne sahip olamamışlar demektir.
ATAÜRK'ün kurduğu çağdaş ve nitelikli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçük düşürme amacıyla  "çömez devlet" benzetmesi yapmak, akıl, iz'an, mantık ve tarihsel gerçeklere aykırı olduğu gibi, bu devleti ve cumhuriyeti kuran yöneticilere ve Türk Milleti'ne büyük saygısızlıktır.

Türk üst kimliğiyle gurur duyan ve vatanını seven  hiç bir kimse, Türkiye'yi kurtaran, Devleti ve Cumhuriyeti kuran ATATÜRK'e ve arkadaşlarına hakaret edilmesine kayıtsız kalamaz…

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

(*): RTE, Tüm Türk Halkı'nın ne Başbakanı olabilmiştir ne de Cumhurbaşkanı. Bu nedenle A.K.P.nin CumhurBaşbakanı olarak niteliyorum…

100. Yıl Kutlama Balosu

ATATÜRK'ÜN 1930'LU YILLARDA YAPTIKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hem Türk Dili hem de Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DOĞUŞU 28 EKİM 2022

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - 13 EYLÜL 2022

THY LOGOSUNUN İLHAM KAYNAĞI

Atatürk ve Gençlik Konulu Online Söyleşi

Türk Parlamenter Sisteminin Kuruluşu Konulu Online Konferans

ATATÜRK ANITLARI TÜRK ULUSU'NUN TUNÇTAN, MERMERDEN, ÇELİKTEN YÜREĞİ VE BELLEĞİDİR

RABITANIN ZABITASI ONLINE KONFERANS DUYURUSU

CUMHURİYET VE ATATÜRK ONLINE KONFERANS DUYURUSU

BÜYÜK ZAFER ONLINE KONFERANS DUYURUSU

Orhan Sarıbal CHP'den istifa etmelidir

TÜRKİYE'NİN DENİZ JEOPOLİTİĞİ ve MAVİ VATAN

ONLINE KONFERANS DUYURUSU

ANDIMIZ'IN YASAKLANMASI NEDENİYLE MEB'E YAZI

DANIȘTAY İDARÎ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA YAZI

ANDIMIZ, DEVLET NİȘAN VE MADALYALARINDAKİ ATATÜRK KABARTMASI VE DANIȘTAY

ATATÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 82. YIL DÖNÜMÜ

CUMHURİYETİMİZİN 97. KURULUȘ YIL DÖNÜMÜ

AVRUPA-ADD Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

AKP iktidarı ulusal bayramlarımızın birleştirici özelliğini yok ediyor

ALİ ERBAȘ HUTBE YERİNE LÂNET OKUDU

"İHANET"

HANAU'DA YAPILAN KATLİAM VE DÜȘÜNDÜRDÜKLERİ

STELLUNGNAHME DES HERRN C. ÖZAKINCI ZU DER SENDUNG DER ARD 1. DEZEMBER 2019

ATATÜRK HİTLER'İN TAM KARȘITIYDI

DIE SENDUNG "TITEL, THESEN, TEMPERAMENTE" IN DER ARD 1.12.2019 UND UNSERE STELLUNGNAHME

MİLLÎ MÜCADELE'NİN 100. YILI VE HALKA DAYALI VE HALK MAYALI CUMHURİYETİMİZİN 96. YILI VESİLESİYLE 20 Ekim 2019 Pazar günü önemli bir panel düzenliyoruz

DURSUN ATILGAN'ın 100. YIL KONUȘMASI

100. YIL KUTLAMA KONSERİ

SEN KUTSALSIN ANADOLU..!

Devlet Baba

SUSTURAMAZSINIZ..!

Sözcü'nün Tüm Saygın Yazarlarının Madalya Takılması Gerekirken Döșlerine Polis Taktırılmaktadır Peșlerine

2019 ATATÜRK YILI İLAN EDİLSİN

TÜRK KÖYLÜSÜNE!

28 Ekim 2018 Toplantı Duyurusu

6 MAYIS 2018 DUYURUSU

"BOĞAZ'IN HASTA ADAMI", "ÇÖMEZ DEVLET", "GÜÇSÜZ ÜLKE" BENZETMELERİ VE GERÇEKLER.

AFRİN HAREKATI

E. Amiral TÜRKER ERTÜRK GELİYOR

BASIN AÇIKLAMASI

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

19 MAYIS'IN 98. YIL DÖNÜMÜ

ATATÜRK'E İHANET VE DÜŞMANLIK

MEB MÜFREDATI VE ATATÜRK

MEB MÜFREDATI VE İNÖNÜ

AVRUPALI TÜRK AYDINLARINDAN ÇAĞRI

POLİSİMİZİN YANINDAYIZ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

Mustafa Balbay Geliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi

Rainer Hermann'a Mektup FAZ

RTE'YE YANIT: 1930'LU YILLAR

ONUNCU YIL MARŞI

TARİHTEN UYARICI BİR YAPRAK

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK SOYKIRIMINI KİM YAPTI..?

ALMAN PARLAMENTOSU'NUN 2 HAZİRAN 2016 KARARI

ALMAN PARLAMENTOSU YANLIŞ YAPTI

T.C.'nin 26. Gen. Kur. Başkanı İLKER BAŞBUĞ Geliyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Açık Mektup

ARAP LAWRENCE'TEN GÜNÜMÜZE

Ulusal Bayram Yasaklanmasına Boyun Eğmek Yakışmaz

DİNCİ ve KİNCİ KUŞAKLAR TÜRKİYESİ..!

GERÇEĞİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAYA CESARET ETMEK

Terör Örgütlerini Silahlandıranlar İnsan Haklarından Söz Edemezler

ONUR ÖYMEN’DEN TRT’YE TEPKİ

TRT-TÜRK T.C. DEVLETİ’NE KİN KUSUYOR

1128 YANLIŞ

İSTANBUL'UN KALBİNDE TERÖR VAHŞETİ

TRT-TÜRK ATATÜRK’E VE CHP’YE KİN KUSMAYI SÜRDÜRÜYOR

SİMON RODRİGEZ'DEN BİR ALINTI

ANKARA’DAN SONRA PARİS’TE DE KANLI TERÖR

BARIŞIN BAŞKENTİ’NE BÜYÜK İHANET

Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK geliyor…

TRT-TÜRK’ÜN OSMANLICA DAYATMASI

RİZE BELEDİYE BAŞKANI’NIN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

BÖLÜCÜ TERÖRE İVEDİLİKLE SON VERMEK ŞARTTIR..!

BÖYLE GİDERSE, TÜRKİYE’DE DİKTATÖRLÜĞÜN İLANI YAKINDIR..!

BÜYÜK ZAFER’İN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DEVLETİN TEMELİNE DİNAMİT KOYANLAR…

"YURTTA TERÖR DÜNYADA TERÖR" DEĞİL "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" İSTİYORUZ…

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAATİ

AKP CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRK DİLİ KARŞITLIĞI, OSMANLICA DAYATMASI VE GERÇEKLER

BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ ve ANZAKLARLA İLGİLİ YAZIT

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİ FEDERASYONU # GEZİ BELGESELİNİ KÖLN'DE YURTTAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYOR

ÖNEMLI DUYURU
ÇANAKKALE ZAFERİ VE TEHCİR


ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ

Kurtuluş Savaşımızın Öyküsü

TRT-TÜRK ATATÜRK’E KİN KUSUYOR…

Richard von Weizsäcker

İSLAMOFOBİYİ BESLEYENLER

CUMHURİYET GAZETESİNE AKP SANSÜRÜ

ATATÜRK'ÜMÜZ VE TÜRK KADINI

KANLI TERÖR

19. Şura Kararları ve Cevdet Kudret

ATAMIZI ANKARA’DA ANDIK

TBMM’DE BALBAY’I ZİYARETİM