Bugün 10 Kasım 2020
ATATÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 82. YIL DÖNÜMÜ

Atatürk TBMM den çıkarken

Bugün, dünyanın neresinde bir Türk varsa, orada ATATÜRK anılmaktadır, anılacaktır.
Bizce, O'nu, sadece törensel sözlerle anmak yeterli değildir.
Kanımızca, önce BÜYÜK ATATÜRK'ün dünyanın diğer devlet adamlarından ayıran özelliklerini hatırlamak zorundayız.

O, dünya çapında bağımsızlık hareketi başlatan ilk Önderdir,
O, Nobel Barış Ödülüne aday gösterilen ilk asker kökenli Önderdir,
O, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı olan UNESCO
     tarafından 1979 yılında alınan şu kararla, doğumunun 100. yılında yani
    1981'de onurlandırılan ilk devlet adamıdır:
"ATATÜRK,
Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi, olağanüstü bir devrimci,
sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider,
insan haklarına saygılı,
dünya barışının öncüsü,
insanlar arasında hiçbir renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen,
eşsiz devlet adamı , Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur
..."

Bilindiği üzere, 1981 yılı, 156 üye ülkenin oybirliğiyle,
"DÜNYA ATATÜRK YILI" olarak ilân edilmiştir.

O, General olmasına karşın, üniformasını çıkarıp, egemenliği kişiden alarak
ulusuna devreden ilk asker kökenli Önderdir,
O, Batı'nın "biz uygarız" diyen saldırgan devletlerini, yani emperyalist
güçlerini, unutamadıkları bir yenilgiye uğratan ve zulüm gören uluslara 
örnek olan bir Kahramandır,
O, uluslararası saygınlık kazanmış bir Ebedî Bağımsızlık Anıtıdır,
O, yapılış yöntemlerine göre, dünyada emsali görülmemiş devrimleri tasarlayan ve gerçekleştiren büyük bir Devrimcidir,
O, ulusuna şu mesajı veren bir Çağdaşlık ve Uygarlık Timsalidir:
"Ben, size manevî miras olarak, hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir dondurulmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım akıl ve bilimdir";

"Bilim" deyince şunu da hemen eklemek isterim: Eğer bugün kendisi hayatta olsaydı, her halûkârda ABC silahları konusunda, bilimin istismar edildiğini ortaya koyarak, uluslararası etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması için, gereken her türlü girişimi yapardı.
Bunun kanıtı, O'nun "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesidir.

O, emperyalist güçlerin kendilerine nüfuz alanları aradığı 1920'li yıllarda, kurduğu Cumhuriyetin temelini, ırka ve dine değil, kültüre dayandıran, böylece de, dünyaya örnek olan bir Devlet Adamıdır,
O, halkına, dilini, tarihini, kültürünü öğreten; lâik ve çağdaş bilime dayalı bir
eğitim ve öğretim birliğini sağlayan yegâne Devlet Adamıdır,
O, tam bağımsızlık ateşini Türk Halkı'nın gönlünde ve kafasında yakan;
"Özgürlük ve Bağımsızlık" aşığı bir Başkumandan, bir Önder, bir Devlet ve bir Fikir Adamıdır…

İşte bizler, O'nun bize emanet ettiği Anayurdumuzu, lâik, demokratik, özgürlükçü, halka dayalı ve halk mayalı Cumhuriyetimizi, O'nun bedenen aramızdan ayrılmasından sonra nerelere getirdik? Bunun bir muhasebesini yapıp, bilançosunu çıkararak, O'na her 10 KASIM günü, hesap vermek zorundayız…
Bu nedenledir ki, HER 10 KASIM, KURTARICIMIZ VE KURUCUMUZ
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'e
hesap verme günü olarak değerlendirilmelidir…

Bugün O'na,
- "Senin bize emanet ettiğin Cumhuriyet'e tüm nitelikleriyle sahip çıkma,  
yükseltme, yüceltme ve savunma görevlerini yapıyoruz" diyebliyor
muyuz?
- "Senin gösterdiğin yolda, cehaletin yerine bilgiyi, karanlığın yerine
aydınlığı, elbirliğiyle getirme bilinç ve inancıyla birlik ve beraberlik içinde
yürüyoruz" diyebiliyor muyuz?
- "Senin devrim ve ilkelerine sahip çıkma ve savunma konusunda asla
duraksamıyoruz, diyebiliyor muyuz?
- "Ülkemizde Şeriat tehlikesi yoktur" diyebiliyor muyuz?
- "Türk Ulusu aleyhine, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla
tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın sonuçsuz bırakıldığının
belgesi olan, Lozan Barış Antlaşması"na karşı çıkan, "Sevr heveslileri
yoktur" diyebiliyor muyuz?
- "Medrese öğretimine karşı bilimsel öğretimi, ümmetçiliğe karşı
ulusçuluğu, şeriata karşı lâikliği, uyduluğa karşı tam bağımsızlığı,
ayrımcılığa karşı halkçılığı, tutuculuğa karşı devrimciliği, mutlu azınlık
yerine halkımızın tümünün mutluluğunu, başarıyla savunuyoruz
diyebiliyor muyuz..?
- Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte, başarılan yaşamın her alanındaki
kazanımlarına sahip çıkma ve savunma görevimizi, etkin bir biçimde yapıyoruz diyebiliyor muyuz?

İşte bu soruları kendimize sormak, ATATÜRK'e hesap verme yükümlülüğünü üstlenmek anlamına gelmektedir…

Ne acıdır ki, bugünkü iktidar sahipleri, gücünü cehaletten almaktadırlar;
devlet organlarını, kimi cemaatler, tarikat mensupları, melle ve mollalarla  doldurarak, çağdaş ve uygar Türkiye yanlısı kurum, kuruluş ve kişilere kumpaslar kurmuşlardır, kurmaktadırlar;
Egemenliği ulustan alarak yeniden kişiye devretmişlerdir;
Parlâmenter rejimi baypas etmişlerdir;
Bağımsız Yargı organlarını iktidar partisinin buyruğuna sokarak,
adaletin terazisini kasten ve hile ile bozmuşlardır;
Kendi aklını ve iradesini kendisi kullanan özgür yurttaş yetiştirme yerine,
kula kulluk yapan dinci ve kinci kuşaklar yetiştirmeyi en önemli amaç edinmişlerdir…

Bu gidişata "dur" demek zorundayız. Bunun için, ulus olarak,  anayasal ve yasal haklarımızı kullanmak zorundayız…
Bu anlamda, senin, esinlenebileceğimiz yeteri kadar söylev ve demeçlerin; söylem ve eylemlerin vardır…

Ayrıca, temeli Kuvay-ı Milliye ve Millî Mücadele Ruhuna dayanan ve dinamizmini senin ilkeler bütünün olan Kemalizm'den alan, her yaştan genç insanlarımız, bizim en güvenilir umudumuzdur...

En büyük eserin olarak tanımladığın,  senin kuruluş felsefeyin temeli üzerine inşa ettiğin Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığı şu günlerde,  kuruluş ayarlarına uygun olarak söylem ve eylemde bulunmamız gerektiğinin bilincindeyiz…

Sen bize yaşamın her alanında örnek olurken şöyle demiştin:
"UMUTSUZ DURUM YOKTUR, UMUTSUZ İNSAN VARDIR.
BEN HİÇ BİR ZAMAN UMUDUMU YİTİRMEDİM…"
BİZ DE, YAȘADIĞIMIZ SÜRECE UMUDUMUZU YİTİRMEYECEĞİZ..!

Ey, Dünya Tarihi'nin emsal gösteremediği BÜYÜK ATATÜRK!
Senin ve Senin hedef olarak gösterdiğin büyük millî dâvâya sahip çıkan ve savunan yol arkadaşlarıyın manevî huzurunda, sonsuz minnetle, saygıyla ve şükranla eğiliyoruz…

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

100. Yıl Kutlama Balosu

ATATÜRK'ÜN 1930'LU YILLARDA YAPTIKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hem Türk Dili hem de Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DOĞUŞU 28 EKİM 2022

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - 13 EYLÜL 2022

THY LOGOSUNUN İLHAM KAYNAĞI

Atatürk ve Gençlik Konulu Online Söyleşi

Türk Parlamenter Sisteminin Kuruluşu Konulu Online Konferans

ATATÜRK ANITLARI TÜRK ULUSU'NUN TUNÇTAN, MERMERDEN, ÇELİKTEN YÜREĞİ VE BELLEĞİDİR

RABITANIN ZABITASI ONLINE KONFERANS DUYURUSU

CUMHURİYET VE ATATÜRK ONLINE KONFERANS DUYURUSU

BÜYÜK ZAFER ONLINE KONFERANS DUYURUSU

Orhan Sarıbal CHP'den istifa etmelidir

TÜRKİYE'NİN DENİZ JEOPOLİTİĞİ ve MAVİ VATAN

ONLINE KONFERANS DUYURUSU

ANDIMIZ'IN YASAKLANMASI NEDENİYLE MEB'E YAZI

DANIȘTAY İDARÎ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA YAZI

ANDIMIZ, DEVLET NİȘAN VE MADALYALARINDAKİ ATATÜRK KABARTMASI VE DANIȘTAY

ATATÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 82. YIL DÖNÜMÜ

CUMHURİYETİMİZİN 97. KURULUȘ YIL DÖNÜMÜ

AVRUPA-ADD Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

AKP iktidarı ulusal bayramlarımızın birleştirici özelliğini yok ediyor

ALİ ERBAȘ HUTBE YERİNE LÂNET OKUDU

"İHANET"

HANAU'DA YAPILAN KATLİAM VE DÜȘÜNDÜRDÜKLERİ

STELLUNGNAHME DES HERRN C. ÖZAKINCI ZU DER SENDUNG DER ARD 1. DEZEMBER 2019

ATATÜRK HİTLER'İN TAM KARȘITIYDI

DIE SENDUNG "TITEL, THESEN, TEMPERAMENTE" IN DER ARD 1.12.2019 UND UNSERE STELLUNGNAHME

MİLLÎ MÜCADELE'NİN 100. YILI VE HALKA DAYALI VE HALK MAYALI CUMHURİYETİMİZİN 96. YILI VESİLESİYLE 20 Ekim 2019 Pazar günü önemli bir panel düzenliyoruz

DURSUN ATILGAN'ın 100. YIL KONUȘMASI

100. YIL KUTLAMA KONSERİ

SEN KUTSALSIN ANADOLU..!

Devlet Baba

SUSTURAMAZSINIZ..!

Sözcü'nün Tüm Saygın Yazarlarının Madalya Takılması Gerekirken Döșlerine Polis Taktırılmaktadır Peșlerine

2019 ATATÜRK YILI İLAN EDİLSİN

TÜRK KÖYLÜSÜNE!

28 Ekim 2018 Toplantı Duyurusu

6 MAYIS 2018 DUYURUSU

"BOĞAZ'IN HASTA ADAMI", "ÇÖMEZ DEVLET", "GÜÇSÜZ ÜLKE" BENZETMELERİ VE GERÇEKLER.

AFRİN HAREKATI

E. Amiral TÜRKER ERTÜRK GELİYOR

BASIN AÇIKLAMASI

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

19 MAYIS'IN 98. YIL DÖNÜMÜ

ATATÜRK'E İHANET VE DÜŞMANLIK

MEB MÜFREDATI VE ATATÜRK

MEB MÜFREDATI VE İNÖNÜ

AVRUPALI TÜRK AYDINLARINDAN ÇAĞRI

POLİSİMİZİN YANINDAYIZ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

Mustafa Balbay Geliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi

Rainer Hermann'a Mektup FAZ

RTE'YE YANIT: 1930'LU YILLAR

ONUNCU YIL MARŞI

TARİHTEN UYARICI BİR YAPRAK

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK SOYKIRIMINI KİM YAPTI..?

ALMAN PARLAMENTOSU'NUN 2 HAZİRAN 2016 KARARI

ALMAN PARLAMENTOSU YANLIŞ YAPTI

T.C.'nin 26. Gen. Kur. Başkanı İLKER BAŞBUĞ Geliyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Açık Mektup

ARAP LAWRENCE'TEN GÜNÜMÜZE

Ulusal Bayram Yasaklanmasına Boyun Eğmek Yakışmaz

DİNCİ ve KİNCİ KUŞAKLAR TÜRKİYESİ..!

GERÇEĞİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAYA CESARET ETMEK

Terör Örgütlerini Silahlandıranlar İnsan Haklarından Söz Edemezler

ONUR ÖYMEN’DEN TRT’YE TEPKİ

TRT-TÜRK T.C. DEVLETİ’NE KİN KUSUYOR

1128 YANLIŞ

İSTANBUL'UN KALBİNDE TERÖR VAHŞETİ

TRT-TÜRK ATATÜRK’E VE CHP’YE KİN KUSMAYI SÜRDÜRÜYOR

SİMON RODRİGEZ'DEN BİR ALINTI

ANKARA’DAN SONRA PARİS’TE DE KANLI TERÖR

BARIŞIN BAŞKENTİ’NE BÜYÜK İHANET

Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK geliyor…

TRT-TÜRK’ÜN OSMANLICA DAYATMASI

RİZE BELEDİYE BAŞKANI’NIN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

BÖLÜCÜ TERÖRE İVEDİLİKLE SON VERMEK ŞARTTIR..!

BÖYLE GİDERSE, TÜRKİYE’DE DİKTATÖRLÜĞÜN İLANI YAKINDIR..!

BÜYÜK ZAFER’İN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DEVLETİN TEMELİNE DİNAMİT KOYANLAR…

"YURTTA TERÖR DÜNYADA TERÖR" DEĞİL "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" İSTİYORUZ…

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAATİ

AKP CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRK DİLİ KARŞITLIĞI, OSMANLICA DAYATMASI VE GERÇEKLER

BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ ve ANZAKLARLA İLGİLİ YAZIT

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİ FEDERASYONU # GEZİ BELGESELİNİ KÖLN'DE YURTTAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYOR

ÖNEMLI DUYURU
ÇANAKKALE ZAFERİ VE TEHCİR


ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ

Kurtuluş Savaşımızın Öyküsü

TRT-TÜRK ATATÜRK’E KİN KUSUYOR…

Richard von Weizsäcker

İSLAMOFOBİYİ BESLEYENLER

CUMHURİYET GAZETESİNE AKP SANSÜRÜ

ATATÜRK'ÜMÜZ VE TÜRK KADINI

KANLI TERÖR

19. Şura Kararları ve Cevdet Kudret

ATAMIZI ANKARA’DA ANDIK

TBMM’DE BALBAY’I ZİYARETİM