ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ

18 Mart 2015

Dursun ATILGAN                                                                                      
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı


Yüz yıl önce, 18 Mart 1915’te zaferle sonuçlanan Çanakkale Deniz Savaşı’yla, yüzlerce yıllık yenilmişliğe, ezilmişliğe, Balkan savaşlarındaki arka arkaya alınan yenilgilere, Sarıkamış felaketiyle Süveyş Kanalı hezimetinin vermiş olduğu çöküntüye ve cesaret kırıklığına son veriliyordu…

Karada ve denizde yapılan bu savaşta, İngiliz ve Fransızların 3 gruptan ve toplam 18 zırhlıdan oluşan birleşik donanması karşısında, tüm dünyayı şaşkınlığa sevkedecek kadar büyük bir zafer elde edilmişti. Özellikle de, üzerinde güneşin batmadığı İngiliz İmparatorluğu‘nun,  „yenilmez“ olarak bilinen Armadası, unutamayacağı bir yenilgi almıştı…

İngiliz ve Fransızlar, yeni sömürü alanları elde etmek ve Türkiye’yi haritadan silmek için, özellikle İngilizlerin denizaşırı dominyonlarından getirilen askerlerle birlikte saldırırken, Türkler Vatan topraklarını savunuyorlardı… Ve Vatan topraklarını savunan Türk askerinin gücü, silah ve asker sayısı üstünlüğünden doğan birleşik güce büyük üstünlük sağlıyordu…

Çanakkale Zaferi, Türklerin bir direniş ve diriliş destanıyla yeni bir tarih yazdığı zaferdir.

Bu zafer, daha zorlu, daha büyük direnişlerin, zaferlerin, Millî Mücadele’nin, Türkiye Cumhuriyeti‘nin mayası ve müjdecisi olacaktı.

Bu „Diriliş mucizesi“ ile birlikte, „Çanakkale Geçilmez“ millî ve uyarıcı bir  parola olarak benimsenmiş ve yıllardan beri yenilgi üstüne yenilgi almış ve dolayısıyla da maddî ve manevî bir çöküntü içindeki halk, bir özgüven kazanarak, doyasıya kutluyordu bu zaferi…

Çanakkale savaşlarında toplam olarak 250.000 kadar Türk yaşamını yitirmiştir.
Türklerin kaderi budur: Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı‘nda da görüleceği üzere, ulaştıkları başarıların bedelini, her zaman çok ağır bir biçimde, kanlarıyla ödemiştir Türkler. Bu nedenle bilinir ve uyarıcı anlamda söylenir ki, Türk Yurdu‘nun, Türk Vatanı’nın toprakları, Türk’ün asil kanıyla yoğrulmuştur… Dolayısıyla, bedeli ölçülemez…

Millî güçler ve vatanseverler, tambağımsız, özgür, sınırları Ulusal And’ın Lozan’da kabûl ettirilmesiyle, uluslararası tanınmış olan, bir ülkenin mutlu vatandaşları olarak barış içinde, kan ve gözyaşı dökülmek yerine, dostça işbirliği içinde yaşanılan Türkiye’yi, böyle çok ağır bedeller ödeyerek yaratmışlardır…

Bu açıdan da bakıldığında, Necmettin Halil Onan’ın şu şiiri olağanüstü anlamlıdır:

DUR YOLCU!
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bir tümsek, Anadolu'nda,
İstiklâl uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmet'in düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
***
İngilizlerin deyişiyle „Koca Türk“;  Fransızların deyişiyle „Kuvvetli Türk“ (Il est fort comme un Turc = Türk gibi kuvvetli), Çanakkale’de  tarih sahnesine geri dönmüştür…

Çanakkale zaferi, kendisini derin saygıyla andığımız ve özlemle aradığımız, Turgut Özakman’ın deyişiyle, „Yeni Türkiye’nin Önsözü“dür…

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün eşsiz ve erişilemez büyüklüğü, akıl ve cesareti temel alan komutanlığı, bilge ve emsalsiz devlet adamlığı, ilkeli kişiliği sayesinde hem Çanakkale, hem Millî Mücadele, hem Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı kazanılmış, hem de Türk Ulusu, Türk Yurdu ve de Türkiye Cumhuriyeti neredeyse yoktan yaratılmış ve kurulmuştur…

Tüm bu gerçeklere ve Mustafa Kemal’in Anafartalar Grup Komutanı olmasına ve de askerlerine
„Ben size taarruzu  değil, ölmeyi emrediyorum“ diyerek, vatan savunması için yeni bir ruh aşılamasına rağmen, Mustafa Kemal’i Çanakkale’de yokmuş gibi göstermek isteyen, ama ülkeyi I.Dünya Savaşı ateşine atarak, ülkeden kaçanları kahraman gösteren, uyduruk, ATATÜRK düşmanlığına sığınan, ATATÜRK’ün Çanakkale’deki rolünü küçültmek isteyen ve de Çanakkale Savaşı’nı görünmeyen, bilinmeyen kerametli güçlerin kazandığını yazan cehaletin „tarihçi“leri var…

ATATÜRK‘ün kurduğu halka dayalı ve halk mayalı Cumhuriyetimizle birlikte, ATATÜRKÇÜ Aydınlanma’nın, yurttaşlara kazandırdığı, kendi aklını ve iradesini kendisinin kullanması cesaretini, ATATÜRK ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ aleyhine kullanmayı marifet sayan nankörlerin ve ihanet erbabının tüm yalan ve düzmece masallarına rağmen, Türkiye’yi haritadan ve Türkleri de tarihten silmek isteyen emperyalistlerin en büyük temsilcilerinden İngiltere Başbakanlarından  Lloyd George’un ve Winston Churchill’in, ATATÜRK düşmanlığı yapanların suratlarına çaparcasına, saygı ve hürmetle söyledikleri şu sözlerle yazımızı bitirelim:

Lloyde George: „Tanrı, her yüzyılda bir büyük dâhî yaratır. Şu talihsizliğimize bakınız ki,  bu büyük dâhî bizim çağımızda Türk Ulusu’na nasip oldu.“

Winston Churchill: „Savaşta Türkiye‘yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız kendi yurdu için değil, aynı zamanda Avrupa için de en büyük kayıptır. Halkın, O’nun arkasından döktüğü içten gözyaşları, bu büyük kahramana ve çağdaş Türkiye’nin Atası‘na lâyık bir tezahürdür…“

Bir de Soner YALÇIN’ın 15.3.2015 tarihli Sözcü’de yayımlanan „Mustafa Kemal’e Yapılan Büyük Ayıp“ başlıklı yazısından şu bölümü de ekleyelim: Böylece, Çanakkale’de yok sayılmak istenen Mustafa Kemal ATATÜRK’ün rolü daha iyi anlaşılacaktır…
„Mustafa Kemal Çanakkale’deki başarıları nedeniyle şu madalyaları aldı:
- 23 Mart 1915: Alman İmparatoru I. Ferdinand’dan Aziz Alexander Nişanı,
- 30 Nisan 1915: Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat’tan Gümüş İmtiyaz Madalyası,
- 1 Eylül 1915: Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat’tan Gümüş Liyakat Madalyası,
- 28 Aralık 1915: Alman İmparatoru Wilhelm’den saygın Demir Haç Madalyası,
- 17 Ocak 1916: Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat’tan Altın Liyakat Madalyası…
Evet, Mustafa Kemal askeri dehasını Çanakkale’den sonra da göstermeye devam edecekti. „

Türk’ün Diriliş Destanı olan Çanakkale zaferi’nin 100. Yılında, MUSTAFA KEMAL’den ATATÜRK’e giden yolu bilen; Vatan sevgisinden, bağımsızlık ve özgürlük düşüncesinden, onurdan, namustan, vicdandan, kişilikten yoksun olmayan herkes, Mustafa Kemal ATATÜRK’e olan minnet borcu bilinciyle, O‘nun huzurunda esas vaziyetini alır…

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümünde, eşizliği ve erişilmezliği tartışılmaz olan Mus­ta­fa Ke­mal ATA­TÜRK ile AZİZ VATAN topraklarını savunmak için canla başla çalışmış olan  tüm komutanların, canlarını veren tüm şehitlerimizin anı­la­rı önün­de say­gı ve hürmetle eği­li­yoruz…

 
100. Yıl Kutlama Balosu

ATATÜRK'ÜN 1930'LU YILLARDA YAPTIKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hem Türk Dili hem de Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DOĞUŞU 28 EKİM 2022

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - 13 EYLÜL 2022

THY LOGOSUNUN İLHAM KAYNAĞI

Atatürk ve Gençlik Konulu Online Söyleşi

Türk Parlamenter Sisteminin Kuruluşu Konulu Online Konferans

ATATÜRK ANITLARI TÜRK ULUSU'NUN TUNÇTAN, MERMERDEN, ÇELİKTEN YÜREĞİ VE BELLEĞİDİR

RABITANIN ZABITASI ONLINE KONFERANS DUYURUSU

CUMHURİYET VE ATATÜRK ONLINE KONFERANS DUYURUSU

BÜYÜK ZAFER ONLINE KONFERANS DUYURUSU

Orhan Sarıbal CHP'den istifa etmelidir

TÜRKİYE'NİN DENİZ JEOPOLİTİĞİ ve MAVİ VATAN

ONLINE KONFERANS DUYURUSU

ANDIMIZ'IN YASAKLANMASI NEDENİYLE MEB'E YAZI

DANIȘTAY İDARÎ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA YAZI

ANDIMIZ, DEVLET NİȘAN VE MADALYALARINDAKİ ATATÜRK KABARTMASI VE DANIȘTAY

ATATÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 82. YIL DÖNÜMÜ

CUMHURİYETİMİZİN 97. KURULUȘ YIL DÖNÜMÜ

AVRUPA-ADD Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

AKP iktidarı ulusal bayramlarımızın birleştirici özelliğini yok ediyor

ALİ ERBAȘ HUTBE YERİNE LÂNET OKUDU

"İHANET"

HANAU'DA YAPILAN KATLİAM VE DÜȘÜNDÜRDÜKLERİ

STELLUNGNAHME DES HERRN C. ÖZAKINCI ZU DER SENDUNG DER ARD 1. DEZEMBER 2019

ATATÜRK HİTLER'İN TAM KARȘITIYDI

DIE SENDUNG "TITEL, THESEN, TEMPERAMENTE" IN DER ARD 1.12.2019 UND UNSERE STELLUNGNAHME

MİLLÎ MÜCADELE'NİN 100. YILI VE HALKA DAYALI VE HALK MAYALI CUMHURİYETİMİZİN 96. YILI VESİLESİYLE 20 Ekim 2019 Pazar günü önemli bir panel düzenliyoruz

DURSUN ATILGAN'ın 100. YIL KONUȘMASI

100. YIL KUTLAMA KONSERİ

SEN KUTSALSIN ANADOLU..!

Devlet Baba

SUSTURAMAZSINIZ..!

Sözcü'nün Tüm Saygın Yazarlarının Madalya Takılması Gerekirken Döșlerine Polis Taktırılmaktadır Peșlerine

2019 ATATÜRK YILI İLAN EDİLSİN

TÜRK KÖYLÜSÜNE!

28 Ekim 2018 Toplantı Duyurusu

6 MAYIS 2018 DUYURUSU

"BOĞAZ'IN HASTA ADAMI", "ÇÖMEZ DEVLET", "GÜÇSÜZ ÜLKE" BENZETMELERİ VE GERÇEKLER.

AFRİN HAREKATI

E. Amiral TÜRKER ERTÜRK GELİYOR

BASIN AÇIKLAMASI

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

19 MAYIS'IN 98. YIL DÖNÜMÜ

ATATÜRK'E İHANET VE DÜŞMANLIK

MEB MÜFREDATI VE ATATÜRK

MEB MÜFREDATI VE İNÖNÜ

AVRUPALI TÜRK AYDINLARINDAN ÇAĞRI

POLİSİMİZİN YANINDAYIZ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

Mustafa Balbay Geliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi

Rainer Hermann'a Mektup FAZ

RTE'YE YANIT: 1930'LU YILLAR

ONUNCU YIL MARŞI

TARİHTEN UYARICI BİR YAPRAK

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK SOYKIRIMINI KİM YAPTI..?

ALMAN PARLAMENTOSU'NUN 2 HAZİRAN 2016 KARARI

ALMAN PARLAMENTOSU YANLIŞ YAPTI

T.C.'nin 26. Gen. Kur. Başkanı İLKER BAŞBUĞ Geliyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Açık Mektup

ARAP LAWRENCE'TEN GÜNÜMÜZE

Ulusal Bayram Yasaklanmasına Boyun Eğmek Yakışmaz

DİNCİ ve KİNCİ KUŞAKLAR TÜRKİYESİ..!

GERÇEĞİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAYA CESARET ETMEK

Terör Örgütlerini Silahlandıranlar İnsan Haklarından Söz Edemezler

ONUR ÖYMEN'DEN TRT'YE TEPKİ

TRT-TÜRK T.C. DEVLETİ'NE KİN KUSUYOR

1128 YANLIŞ

İSTANBUL'UN KALBİNDE TERÖR VAHŞETİ

TRT-TÜRK ATATÜRK'E VE CHP'YE KİN KUSMAYI SÜRDÜRÜYOR

SİMON RODRİGEZ'DEN BİR ALINTI

ANKARA'DAN SONRA PARİS'TE DE KANLI TERÖR

BARIŞIN BAŞKENTİ'NE BÜYÜK İHANET

Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK geliyor.

TRT-TÜRK'ÜN OSMANLICA DAYATMASI

RİZE BELEDİYE BAŞKANI'NIN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

BÖLÜCÜ TERÖRE İVEDİLİKLE SON VERMEK ŞARTTIR..!

BÖYLE GİDERSE, TÜRKİYE'DE DİKTATÖRLÜĞÜN İLANI YAKINDIR..!

BÜYÜK ZAFER'İN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DEVLETİN TEMELİNE DİNAMİT KOYANLAR.

"YURTTA TERÖR DÜNYADA TERÖR" DEĞİL "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" İSTİYORUZ.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAATİ

AKP CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRK DİLİ KARŞITLIĞI, OSMANLICA DAYATMASI VE GERÇEKLER

BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ ve ANZAKLARLA İLGİLİ YAZIT

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİ FEDERASYONU # GEZİ BELGESELİNİ KÖLN'DE YURTTAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYOR

ÖNEMLI DUYURU
ÇANAKKALE ZAFERİ VE TEHCİR


ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 100. YIL DÖNÜMÜ

Kurtuluş Savaşımızın Öyküsü

TRT-TÜRK ATATÜRK'E KİN KUSUYOR.

Richard von Weizsäcker

İSLAMOFOBİYİ BESLEYENLER

CUMHURİYET GAZETESİNE AKP SANSÜRÜ

ATATÜRK'ÜMÜZ VE TÜRK KADINI

KANLI TERÖR

19. Şura Kararları ve Cevdet Kudret

ATAMIZI ANKARA'DA ANDIK

TBMM'DE BALBAY'I ZİYARETİM