Köln, 10. 10. 2015

BARIŞIN  BAŞKENTİ’NE  BÜYÜK İHANET

Onuncu ayın onunda saat onda, Barışın Başkenti Ankara’da, korkunç bir terör vahşeti yüze yakın insanın yaşam hakkını elinden alarak ve ikiyüzelli kadar insanın yaralanmasına neden olarak, yüreğimizi derinden yaktı…

Hangi amaçla olursa olsun ve nereden gelirse gelsin, Türkiyemiz’i Ortadoğu bataklığının ağına düşmüş ülkelere benzetmek isteyen insanlık düşmanı alçakları, bu vahşeti yapanları ve yaptıranları şiddetle ve nefretle kınıyoruz… 
Alçaklar, insanlıktan, utanma duygusundan ve anlayış yeteneğinden yoksundurlar. Buna rağmen, içimizden nasıl bir kınama duygusu geliyorsa( ki bazen satırlara dökmek mümkün olmuyor)  o anlamda kınamayı bir görev sayıyoruz…
Bu kan dondurucu vahşeti işleyenler akıl, bilim ve insanlık düşmanı barbar güruhlardır.

Barışın Başkenti’ne büyük ihanet anlamına gelen bu korkunç ve kanlı vahşet nedeniyle, şu düşüncelerimizi dile getirmeyi gerekli görüyoruz.

İnsanoğlunun yaradılışından beri, en çok dillendirdiği ya da işittiği sözcükler şunlar olsa gerek:
SAVAŞ, BARIŞ ve İNSAN HAKLARI…
İnsan ve insanlık hakları ancak barışla olanaklıdır. Çağımızda barış, düşünürlerin, bilginlerin, sanatçıların, kısacası aydınlanmış insanların üzerinde en çok durdukları konudur. Milattan önce de böyleydi milattan sonra da böyle…

İnsan kadar türdeşine yararlı, yine insan kadar türdeşine zararlı başka bir yaratık yoktur.
İşte o yararlılığın egemen olduğu zaman BARIŞ, o zararlılığın egemen olduğu zaman SAVAŞ vardır.
İnsanı derinden düşündüren ve hayrete düşüren gerçek ise şudur: Savaşlar ve terör olayları, uygarlık ilerledikçe daha da yoğunlaşmakta, yaygınlaşmakta ve şiddetlenmektedir; yeni yeni şiddet  zeminleri ve yöntemleri oluşturulmakta ve geliştirilmektedir. Ne hüzün verici bir gerçektir ki, insanoğlu, edindiği bilgiyi – herzaman -  kendi türdeşinin mutluluğu için değerlendirmiyor; aksine türdeşini yok etmek için uygulamaya koyuyor.

Bu dünyayı insanoğluna cehennem eden şiddet yanlıları, gözünü kan bürümüş olan teröristler,
bir nebze olsun insanlık özelliği taşısalardı; HAYVANLARI kendilerine örnek alırlardı. Çünkü, hiçbir hayvan kendi türdeşinin kanına girmez…

Kanlı eylemler hangi amaçla yapılırsa yapılsın, (din, inanç, mezhep, dünya görüşü, etnisite farklılıkları) kaynağı CEHALETE ve ŞİDDET YANLILARINA  CESARET VERENLERDE ARANMALIDIR. Çünkü cehalet ve şiddet, gözler için kapkara perde; kulaklar için tıkaç; akıllar için  bukağı ve beyin için kötülük tuzağıdır. Bu yola başvuranlar, genellikle kendi aklını kullanmasını bilmeyenlerdir; insan haklarını (ki bunun en başında yaşam hakkı vardır), hukuku ve adaleti tanımayanlardır…

Savaş ve terör, insanın kendi türdeşine zararlı olmayı egemen kılmasının, dolayısıyla da, kendi
türdeşinin yaşam hakkını elinden almasının eyleme dönüşmesidir.

Sağduyulu olan ve şiddete, kötülük yapmaya, tehlikeli söylemlere ve kanlı eylemlere karşı olan her Türk insanının, herzaman olduğu gibi, insanseverlik ve barışseverlik konularında başvuracağı yol gösterici ve etiksel kaynaklar, ATATÜRK’ün söylevlerinde, demeçlerinde, yazılarında, eserlerinde ve özlü sözlerinde mevcuttur. O, herzaman insanlığa yararlı olmayı amaç bilmiş ve dolayısıyla da birlik ve beraberliği; yurtta ve dünyada barışı en ön planda tutmuştur…

O’nun olağanüstü önemli olan şu sözlerini burada dile getirmeyi bir görev olarak değerlendiriyorum:

31 Ocak 1930'da (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden 18 yıl önce) Mustafa Kemal ATATÜRK şunları söylüyordu:
"Bilim, toplumların büyüklüğünün gizini insanlara açmıştır. Bu giz, insanların birbirine bağlılığıdır. Bütün insanlar bir toplumsal vücudun organlarıdır. Bu nedenle birbirine bağlıdır. Bir de, insanlar, ölülerin kültürel varisleri olduklarından, aralarındaki bağlar her zamanı ve her yeri kapsar. Bu bağlar, doğaldır, toplumsaldır, iktisadîdir. Evrimin amacı, insanları birbirine benzetmektir. Dünya, birliğe doğru yürümektedir; insanlar arasında sınıf, derece, ahlâk, giysi, dil, ölçü farkı gittikçe azalmaktadır. Tarih, yaşam kavgasının, ırk, din, kültür, eğitim ve öğretime yabancı olanların arasında olduğunu gösterir. Birliğe doğru yürüyüş ise barışa doğru yürüyüş demektir. İnsanlar arasındaki bağlılık hakkında bir fikir edinmeye en elverişli olan düşünce tarzı, ancak bu alandaki irdeleme olabilir…"

25 Ekim 1931’de ise şunları söylüyordu:
"İnsanları mutlandıracağım diye, onları birbirine boğazlatmak, insanlığa aykırı ve son
derece üzüntü uyandırıcı bir sistemdir. İnsanları mutlandıracak yegâne araç, onları
birbirine yaklaştırmak, birbirini sevdirmek, maddî ve manevî olarak ihtiyaçlarını
gidermeye yarayan hareket ve enerjidir. Dünya barışı içinde gerçek mutluluğa ulaşmak,
ancak bu yüksek ülkü yolcularının çoğalmasıyla mümkün olacaktır…"

Dünya Tarihi’nin emsâl göteremediği ATAMIZ’ın, olağanüstü duyarlılık ve yol göstericilik içeren bu sözleri, önce kendi ülkemizde ve sonra da tüm dünyada, insanlığa büyük ve evrensel ödevler yüklemektedir…

Sevgi ve saygı duygularını geliştirmek ve kardeşçe, barış içinde birarada yaşamak için, sayısız ortak değerlerimiz ve olanaklarımız varken, kin ve nefret duygularını beslemek ve türdeşlerin yaşam hakkına kastetmek niçin..?


Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

100. Yıl Kutlama Balosu

ATATÜRK'ÜN 1930'LU YILLARDA YAPTIKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hem Türk Dili hem de Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DOĞUŞU 28 EKİM 2022

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - 13 EYLÜL 2022

THY LOGOSUNUN İLHAM KAYNAĞI

Atatürk ve Gençlik Konulu Online Söyleşi

Türk Parlamenter Sisteminin Kuruluşu Konulu Online Konferans

ATATÜRK ANITLARI TÜRK ULUSU'NUN TUNÇTAN, MERMERDEN, ÇELİKTEN YÜREĞİ VE BELLEĞİDİR

RABITANIN ZABITASI ONLINE KONFERANS DUYURUSU

CUMHURİYET VE ATATÜRK ONLINE KONFERANS DUYURUSU

BÜYÜK ZAFER ONLINE KONFERANS DUYURUSU

Orhan Sarıbal CHP'den istifa etmelidir

TÜRKİYE'NİN DENİZ JEOPOLİTİĞİ ve MAVİ VATAN

ONLINE KONFERANS DUYURUSU

ANDIMIZ'IN YASAKLANMASI NEDENİYLE MEB'E YAZI

DANIȘTAY İDARÎ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA YAZI

ANDIMIZ, DEVLET NİȘAN VE MADALYALARINDAKİ ATATÜRK KABARTMASI VE DANIȘTAY

ATATÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 82. YIL DÖNÜMÜ

CUMHURİYETİMİZİN 97. KURULUȘ YIL DÖNÜMÜ

AVRUPA-ADD Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

AKP iktidarı ulusal bayramlarımızın birleştirici özelliğini yok ediyor

ALİ ERBAȘ HUTBE YERİNE LÂNET OKUDU

"İHANET"

HANAU'DA YAPILAN KATLİAM VE DÜȘÜNDÜRDÜKLERİ

STELLUNGNAHME DES HERRN C. ÖZAKINCI ZU DER SENDUNG DER ARD 1. DEZEMBER 2019

ATATÜRK HİTLER'İN TAM KARȘITIYDI

DIE SENDUNG "TITEL, THESEN, TEMPERAMENTE" IN DER ARD 1.12.2019 UND UNSERE STELLUNGNAHME

MİLLÎ MÜCADELE'NİN 100. YILI VE HALKA DAYALI VE HALK MAYALI CUMHURİYETİMİZİN 96. YILI VESİLESİYLE 20 Ekim 2019 Pazar günü önemli bir panel düzenliyoruz

DURSUN ATILGAN'ın 100. YIL KONUȘMASI

100. YIL KUTLAMA KONSERİ

SEN KUTSALSIN ANADOLU..!

Devlet Baba

SUSTURAMAZSINIZ..!

Sözcü'nün Tüm Saygın Yazarlarının Madalya Takılması Gerekirken Döșlerine Polis Taktırılmaktadır Peșlerine

2019 ATATÜRK YILI İLAN EDİLSİN

TÜRK KÖYLÜSÜNE!

28 Ekim 2018 Toplantı Duyurusu

6 MAYIS 2018 DUYURUSU

"BOĞAZ'IN HASTA ADAMI", "ÇÖMEZ DEVLET", "GÜÇSÜZ ÜLKE" BENZETMELERİ VE GERÇEKLER.

AFRİN HAREKATI

E. Amiral TÜRKER ERTÜRK GELİYOR

BASIN AÇIKLAMASI

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

19 MAYIS'IN 98. YIL DÖNÜMÜ

ATATÜRK'E İHANET VE DÜŞMANLIK

MEB MÜFREDATI VE ATATÜRK

MEB MÜFREDATI VE İNÖNÜ

AVRUPALI TÜRK AYDINLARINDAN ÇAĞRI

POLİSİMİZİN YANINDAYIZ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

Mustafa Balbay Geliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi

Rainer Hermann'a Mektup FAZ

RTE'YE YANIT: 1930'LU YILLAR

ONUNCU YIL MARŞI

TARİHTEN UYARICI BİR YAPRAK

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK SOYKIRIMINI KİM YAPTI..?

ALMAN PARLAMENTOSU'NUN 2 HAZİRAN 2016 KARARI

ALMAN PARLAMENTOSU YANLIŞ YAPTI

T.C.'nin 26. Gen. Kur. Başkanı İLKER BAŞBUĞ Geliyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Açık Mektup

ARAP LAWRENCE'TEN GÜNÜMÜZE

Ulusal Bayram Yasaklanmasına Boyun Eğmek Yakışmaz

DİNCİ ve KİNCİ KUŞAKLAR TÜRKİYESİ..!

GERÇEĞİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAYA CESARET ETMEK

Terör Örgütlerini Silahlandıranlar İnsan Haklarından Söz Edemezler

ONUR ÖYMEN’DEN TRT’YE TEPKİ

TRT-TÜRK T.C. DEVLETİ’NE KİN KUSUYOR

1128 YANLIŞ

İSTANBUL'UN KALBİNDE TERÖR VAHŞETİ

TRT-TÜRK ATATÜRK’E VE CHP’YE KİN KUSMAYI SÜRDÜRÜYOR

SİMON RODRİGEZ'DEN BİR ALINTI

ANKARA’DAN SONRA PARİS’TE DE KANLI TERÖR

BARIŞIN BAŞKENTİ’NE BÜYÜK İHANET

Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK geliyor…

TRT-TÜRK’ÜN OSMANLICA DAYATMASI

RİZE BELEDİYE BAŞKANI’NIN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

BÖLÜCÜ TERÖRE İVEDİLİKLE SON VERMEK ŞARTTIR..!

BÖYLE GİDERSE, TÜRKİYE’DE DİKTATÖRLÜĞÜN İLANI YAKINDIR..!

BÜYÜK ZAFER’İN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DEVLETİN TEMELİNE DİNAMİT KOYANLAR…

"YURTTA TERÖR DÜNYADA TERÖR" DEĞİL "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" İSTİYORUZ…

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAATİ

AKP CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRK DİLİ KARŞITLIĞI, OSMANLICA DAYATMASI VE GERÇEKLER

BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ ve ANZAKLARLA İLGİLİ YAZIT

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİ FEDERASYONU # GEZİ BELGESELİNİ KÖLN'DE YURTTAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYOR

ÖNEMLI DUYURU
ÇANAKKALE ZAFERİ VE TEHCİR


ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ

Kurtuluş Savaşımızın Öyküsü

TRT-TÜRK ATATÜRK’E KİN KUSUYOR…

Richard von Weizsäcker

İSLAMOFOBİYİ BESLEYENLER

CUMHURİYET GAZETESİNE AKP SANSÜRÜ

ATATÜRK'ÜMÜZ VE TÜRK KADINI

KANLI TERÖR

19. Şura Kararları ve Cevdet Kudret

ATAMIZI ANKARA’DA ANDIK

TBMM’DE BALBAY’I ZİYARETİM