Köln, 10 Aralık 2018

UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU BAȘKANLIĞINA

2019 ATATÜRK YILI OLARAK İLÂN EDİLMELİDİR

Büyük ozanlarımızdan Fazıl Hüsnü Dağlarca bir şiirinde şöyle der:
"Milletler büyük evlâtlarıyla soluk alırlar."
Daha doğrusu, bağırlarından çıkardığı evlâtlarının eylemleriyle varlıklarını sürdürür, yaşamlarını korurlar.
İşte bu gerçeği, en açık bir biçimde, bütün boyutlarıyla, Mustafa Kemâl'in 19 Mayıs 1919 da başlattığı o büyük kutsal eylemle oluşturduğu 19 Mayıs şafağında görebiliriz.

Söylemek bile fazla, her şafak yeni bir sabahın başlangıcıdır.
19 Mayıs da çağdaş Türkiye'nin, başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş şafağıdır.
kurtuluş ateşinin kalplerde ve kafalarda yakılış şafağı.
Bu yeniden doğuş ve kurtuluş şafağının anlamını kavrama, 99 yıl öncesinin tarihsel ve toplumsal koşullarını anımsamayı gerektirir.

Bir düşünelim 99 yıl öncesinin o acılı ve karanlık günlerini.
Büyük Nutkun girişinde söylenenleri kalın çizgileriyle birkez daha anımsamaya çalışalım:
Girilen büyük bir savaştan yenilgiyle çıkılmıştır.
Ulusumuzun orduları dağıtılmış, silahları elinden alınmıştır.
Ülkemiz, bir baştan bir başa yabancı güçlerce paylaşılmıştır.
Sözcüğün gerçek anlamıyla, tüm ülkede acılı ve karanlık günler başlamıştır.
Öte yandan, ülkenin yazgısını elinde tutanlar, bütün bunları umursamaz olmuş,
kendi canlarının derdine düşmüşlerdir.
Halk, içinde bulunduğu koşulların doğal bir sonucu olarak, umutsuzluk;
yurtseverler de çaresizlik içindedirler.
Bütün bu ağır koşullar, bir alın yazısı gibi benimsenmiştir.
Yapılacak hiç, ama hiç bir şey yoktur. Çünkü tutunulacak hiç bir dal kalmamıştır.
Umutsuzluk ve çaresizlik, karanlık bir gece gibi, yüreklere ve kafalara çökmüştür.
Kurtuluş başka bir yönden, başka bir yerden beklenmektedir.
Bu, gerçekte güvensizliğin, umutsuzluğun sesidir.
Bu, insanın kendinden kaçışı, doğaüstü güçlere sığınışıdır.
99 yıl öncesinin görünümü, en yalın biçimiyle böyledir.

İşte Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkarak, bütün ülkeye egemen olan
umutsuzluğu umuda, korku ve yılgınlığı direngenliğe, güvensizliği özgüvene dönüştürmüştür.
Daha kestirmeden söyleyelim: Yüreklere ve kafalara kurtuluşun tohumlarını ekmiştir.
Bu yönden, 19 Mayıs'ı salt ulusal bağımsızlık savaşımıza giden yolun başlangıcı sayamayız. Böyle bir yaklaşım, onu eksik algılamak olur.
Peki nedir 19 Mayıs'ın anlamı ?
İnsanın kendi gücüne inanması, insan güçleri arasında dayanışmanın yaratılması,
yani halk kaynağına inilmesidir.
Bu açıdan bakarsak, ulusal bağımsızlık savaşımız ve onu izleyen yıllarda
halk içinde halkla birlikteliğin tohumları, 19 Mayıs Șafağı'nda atılmıştır.
İşte bunun içindir ki, 19 Mayıs yalnızca bir savaşın kronolojisinde ilk halka değildir.
Bu savaşın getirdiği ulusal dayanışma, ulusal onur, tam bağımsızlık gibi,
temel kavramların da doğuş ve çıkış noktasıdır.
19 Mayıs'ı, yenilgiyle çıkılan bir savaştan sonra, kurtuluş yolunun aranması diye adlandırma da eksiktir. Çünkü, kurtuluşa giden yol özgürlük gibi, bağımsızlık gibi, insan onuru gibi temel değerlerin toprağından geçer.
İşte 19 Mayıs, bir bakıma bu temel değerlerin ekildiği topraktır.
Ya da, bunları kendi ulusal eylemimiz içinde doğuran bir atılımdır.
19 Mayıs şafağının yaratıcısı Mutafa Kemal de, Büyük Nutkunda 19 Mayısı ele alırken, ona çok değişik boyutlar yükler.
19 Mayıs'ı Cumhuriyet`in getirdiği değerler dizgesiyle özdeşleştirir.
İşte asıl önemli nokta da, kanımızca, buradadır.

Bize göre her 19 Mayıs, 19 Mayıs Șafağı'nın tasarımcısı ve büyük bir başarıyla uygulayıcısı Mustafa Kemal Atatürk'e bir hesap verme günüdür.
O'na,
- 19 Mayıs'ta Samsun'da yaktığın "ya bağımsızlık ya ölüm" ateşi bugün de kafalarımızda ve yüreklerimizde yanıyor;
- 19 Mayıs'la getirdiğin, insanımızı kulluktan kurtarıp kendi aklını kullanan özgür yurttaşlar katına çıkarma eylemi, bugün de sürüyor;
- 19 Mayıs'la bizlere gösterdiğin gerçek yol, yani "insan yaşamında, en gerçek yol gösterici, bilimdir" düşüncesi, bugün de geçerliliğini koruyor;
- 19 Mayıs eyleminle, bize armağan ettiğin "tam bağımsız Türkiye ülküsü" bugün de canlılığını sürdürüyor;
- 19 Mayıs'ta attığın inançlı adımla gerçekleştirdiğin, "yurtta barış ve ulusal birliğimizin kaynağı ve dayanaı olan Laiklik" ilken, bugün de aynı inanç ve özenle korunuyor, diyebiliyor muyuz..?
Tüm bunların bir bilançosunu çıkararak, Büyük Atatürk'ün Kutsal Eylemi'nin 100. yıl dönümünde. O'nun izinde olduğumuzu kanıtlayabiliyor muyuz?

Vatanımızın Kurtarıcısı, Devletimizin, ve Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ülkemizi ve Ulusumuzu, dünyanın en uygar ve çağdaş ülke ve uluslarının düzeyine yükselten Büyük Atatürk'e minnet ve şükran borcumuzu ödemenin bir yolu da, ülkemizde hüküm süren tüm olumsuz koşullara rağmen,
2019 YILININ ATATÜRK YILI OLARAK İLÂN EDİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR.
O, tüm bu başarılarının yanısıra, Türk olarak ama aynı zamanda dünya vatandaşı olarak, kişiliğimize ve kültürümüze özgüven duymamızı sağladı. Bu özgüven, bize kıvançla, saygıyla ve insan sevgisiyle, tüm dünya insanlarının karşısında "ne mutlu Türk'üm diyene" dedirten bir özgüvendir.

İşte Türk Ulusu'nun bu en büyük evlâdına, Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde, şükran ve minnet borcunu ödemesi, O'nu 2019 yılı boyunca, saygıyla, sevgiyle, özlemle anmasını gerçekleştirmesi için, gereken çalışmaların yapılması en büyük dileğimizdir.

Yukarda sıraladığımız gerçeklerin ışığında, Unesco Türkiye Millî Komisyonu'nun, 2019 yılının ATATÜRK YILI olarak ilân edilmesi doğrultusunda, gerekli çalışmaları yapmasını diliyor ve umuyoruz.

İyi dileklerle ve saygıyla

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

100. Yıl Kutlama Balosu

ATATÜRK'ÜN 1930'LU YILLARDA YAPTIKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hem Türk Dili hem de Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DOĞUŞU 28 EKİM 2022

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - 13 EYLÜL 2022

THY LOGOSUNUN İLHAM KAYNAĞI

Atatürk ve Gençlik Konulu Online Söyleşi

Türk Parlamenter Sisteminin Kuruluşu Konulu Online Konferans

ATATÜRK ANITLARI TÜRK ULUSU'NUN TUNÇTAN, MERMERDEN, ÇELİKTEN YÜREĞİ VE BELLEĞİDİR

RABITANIN ZABITASI ONLINE KONFERANS DUYURUSU

CUMHURİYET VE ATATÜRK ONLINE KONFERANS DUYURUSU

BÜYÜK ZAFER ONLINE KONFERANS DUYURUSU

Orhan Sarıbal CHP'den istifa etmelidir

TÜRKİYE'NİN DENİZ JEOPOLİTİĞİ ve MAVİ VATAN

ONLINE KONFERANS DUYURUSU

ANDIMIZ'IN YASAKLANMASI NEDENİYLE MEB'E YAZI

DANIȘTAY İDARÎ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA YAZI

ANDIMIZ, DEVLET NİȘAN VE MADALYALARINDAKİ ATATÜRK KABARTMASI VE DANIȘTAY

ATATÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 82. YIL DÖNÜMÜ

CUMHURİYETİMİZİN 97. KURULUȘ YIL DÖNÜMÜ

AVRUPA-ADD Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

AKP iktidarı ulusal bayramlarımızın birleştirici özelliğini yok ediyor

ALİ ERBAȘ HUTBE YERİNE LÂNET OKUDU

"İHANET"

HANAU'DA YAPILAN KATLİAM VE DÜȘÜNDÜRDÜKLERİ

STELLUNGNAHME DES HERRN C. ÖZAKINCI ZU DER SENDUNG DER ARD 1. DEZEMBER 2019

ATATÜRK HİTLER'İN TAM KARȘITIYDI

DIE SENDUNG "TITEL, THESEN, TEMPERAMENTE" IN DER ARD 1.12.2019 UND UNSERE STELLUNGNAHME

MİLLÎ MÜCADELE'NİN 100. YILI VE HALKA DAYALI VE HALK MAYALI CUMHURİYETİMİZİN 96. YILI VESİLESİYLE 20 Ekim 2019 Pazar günü önemli bir panel düzenliyoruz

DURSUN ATILGAN'ın 100. YIL KONUȘMASI

100. YIL KUTLAMA KONSERİ

SEN KUTSALSIN ANADOLU..!

Devlet Baba

SUSTURAMAZSINIZ..!

Sözcü'nün Tüm Saygın Yazarlarının Madalya Takılması Gerekirken Döșlerine Polis Taktırılmaktadır Peșlerine

2019 ATATÜRK YILI İLAN EDİLSİN

TÜRK KÖYLÜSÜNE!

28 Ekim 2018 Toplantı Duyurusu

6 MAYIS 2018 DUYURUSU

"BOĞAZ'IN HASTA ADAMI", "ÇÖMEZ DEVLET", "GÜÇSÜZ ÜLKE" BENZETMELERİ VE GERÇEKLER.

AFRİN HAREKATI

E. Amiral TÜRKER ERTÜRK GELİYOR

BASIN AÇIKLAMASI

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

19 MAYIS'IN 98. YIL DÖNÜMÜ

ATATÜRK'E İHANET VE DÜŞMANLIK

MEB MÜFREDATI VE ATATÜRK

MEB MÜFREDATI VE İNÖNÜ

AVRUPALI TÜRK AYDINLARINDAN ÇAĞRI

POLİSİMİZİN YANINDAYIZ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

Mustafa Balbay Geliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi

Rainer Hermann'a Mektup FAZ

RTE'YE YANIT: 1930'LU YILLAR

ONUNCU YIL MARŞI

TARİHTEN UYARICI BİR YAPRAK

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK SOYKIRIMINI KİM YAPTI..?

ALMAN PARLAMENTOSU'NUN 2 HAZİRAN 2016 KARARI

ALMAN PARLAMENTOSU YANLIŞ YAPTI

T.C.'nin 26. Gen. Kur. Başkanı İLKER BAŞBUĞ Geliyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Açık Mektup

ARAP LAWRENCE'TEN GÜNÜMÜZE

Ulusal Bayram Yasaklanmasına Boyun Eğmek Yakışmaz

DİNCİ ve KİNCİ KUŞAKLAR TÜRKİYESİ..!

GERÇEĞİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAYA CESARET ETMEK

Terör Örgütlerini Silahlandıranlar İnsan Haklarından Söz Edemezler

ONUR ÖYMEN’DEN TRT’YE TEPKİ

TRT-TÜRK T.C. DEVLETİ’NE KİN KUSUYOR

1128 YANLIŞ

İSTANBUL'UN KALBİNDE TERÖR VAHŞETİ

TRT-TÜRK ATATÜRK’E VE CHP’YE KİN KUSMAYI SÜRDÜRÜYOR

SİMON RODRİGEZ'DEN BİR ALINTI

ANKARA’DAN SONRA PARİS’TE DE KANLI TERÖR

BARIŞIN BAŞKENTİ’NE BÜYÜK İHANET

Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK geliyor…

TRT-TÜRK’ÜN OSMANLICA DAYATMASI

RİZE BELEDİYE BAŞKANI’NIN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

BÖLÜCÜ TERÖRE İVEDİLİKLE SON VERMEK ŞARTTIR..!

BÖYLE GİDERSE, TÜRKİYE’DE DİKTATÖRLÜĞÜN İLANI YAKINDIR..!

BÜYÜK ZAFER’İN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DEVLETİN TEMELİNE DİNAMİT KOYANLAR…

"YURTTA TERÖR DÜNYADA TERÖR" DEĞİL "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" İSTİYORUZ…

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAATİ

AKP CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRK DİLİ KARŞITLIĞI, OSMANLICA DAYATMASI VE GERÇEKLER

BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ ve ANZAKLARLA İLGİLİ YAZIT

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİ FEDERASYONU # GEZİ BELGESELİNİ KÖLN'DE YURTTAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYOR

ÖNEMLI DUYURU
ÇANAKKALE ZAFERİ VE TEHCİR


ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ

Kurtuluş Savaşımızın Öyküsü

TRT-TÜRK ATATÜRK’E KİN KUSUYOR…

Richard von Weizsäcker

İSLAMOFOBİYİ BESLEYENLER

CUMHURİYET GAZETESİNE AKP SANSÜRÜ

ATATÜRK'ÜMÜZ VE TÜRK KADINI

KANLI TERÖR

19. Şura Kararları ve Cevdet Kudret

ATAMIZI ANKARA’DA ANDIK

TBMM’DE BALBAY’I ZİYARETİM